Skip to content or view screen version

Stop NATO Cymru Week of Action / Wythnos o Weithredu Stop NATO

Stop NATO Cymru and Anarchist Action Network | 31.07.2014 18:04 | NATO 2014 | Anti-militarism | Globalisation | Wales | World

A week of action against the NATO summit. / Wythos o weithredu yn erbyn Uwchgynhadledd NATO.

This year NATO will have their next summit at Celtic Manor Resort, in Newport, south Wales. In early September 2014, “world leaders” – all directly responsible for untold death, illegal torture flights, and wars fought purely to protect Western business interests and resource supply routes – will gather on the edge of this historic Welsh city. Many people from Newport, Cardiff, Bristol and beyond, will oppose the summit and use a diversity of tactics against it. We, an anti-capitalist, anti-militarist network in South Wales, plan to facilitate mobilisations and provide space for workshops, skill-shares and social events. We are organising without leaders as we do not agree with bosses or bombs.

For timetable, see the full article.

On the newswire: No Borders/Stop NATO day of action | Round up of Week of Action events | Stop NATO action against securitisation & policing | AFIACH benefit compilation | NATO CopWatch | Day of Action Against Militarism | 16-17 Aug, National Convergence, Blackpool | Police Harassment in Merthyr

Other links: Stop Nato Cymru | Anarchist Action NetworkEdrychwch isod am y Gymraeg.

TIMETABLE

Sat 30th Aug – Fri 5th Sep in Newport, South Wales

All week: action camp near Newport, with gigs, workshops, skillshares.
Plus additional infopoint in Newport. Locations announced near the time (via contacts below).

Sat 30th Aug – Infopoint opens & Radical bloc will join demo against NATO in Newport.

Sun 31st Aug – Day of action against drones, securitisation and policing.

Mon 1st Sep – Day of action against austerity, benefit cuts and evictions.

Tue 2nd Sep – No Borders South Wales day of action.

Wed 3rd Sep – Day of skillshares and action training.

THU 4th SEP – STOP NATO MASS ACTION to disrupt the summit. Further details nearer the time (via contacts below). Affinity group actions to help disrupt the summit also welcome!

Fri 5th Sep – Affinity group actions against capitalism, the state and NATO; get together with your mates and organise your own action.

More details of all events will be available at the camp, and from:
Stop Nato Cymru and Anarchist Action Network.

@anarchistaction 07440 192330 Email: stopnatocymru [AT] riseup.net

-------------------------------------------------------------------

Eleni, bydd NATO yn cynnal eu cynhadledd flynyddol yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd, de Cymru. Yn gynnar ym mis Medi 2014 bydd Obama, Hollande, Cameron, Merkel ac eraill yn dod at ei gilydd ar gyrion y ddinas hanesyddol Gymreig hon. Mae’r ‘arweinwyr rhyngwladol’ hyn a’u cynghreiriaid i gyd yn uniongyrchol gyfrifol am farwolaeth ar raddfa eang, teithiau artaith anghyfreithlon, a rhyfeloedd a gaiff eu hymladd er mwyn diogelu buddiannau busnes Gorllewinol a llwybrau cyflenwi adnoddau. Bydd llawer o bobl o Gasnewydd, Caerdydd, Bryste a thu hwnt, yn gwrthwynebu’r gynhadledd ac yn defnyddio amrywiaeth o dactegau i wrthdystio yn ei erbyn. Rydym ni yn rhwydwaith wrth-gyfalafol, wrth-militaraidd yn ne Cymru yn cynllwynio i hwyluso mobileiddiadau a darparu lle i weithdai, digwyddiadau rhannu sgiliau, a digwyddiadau cymdeithasol cael eu cynnal. Rydym yn trefnu heb arweinwyr ac nid ydym yn cytuno gyda bomiau na meistri.

Sad 30fed Aws - Gwen 5ed Medi Casnewydd, De Cymru

Drwy'r wythnos: gwersyll gweithredu ger Casnewydd, gyda gigs, gweithdai, rhannu-sgiliau. Yn ogystal a hyn man gwybodaeth yng Nghasnewydd. Caiff lleoliadau eu cyhoeddi yn agosach at yr amser (drwy'r cysylltiadau isod).

Sad 30fed Awst – Bloc Radicaladidd yn ymunno a'r brotest yn erbyn NATO ac yr 'Infopoint' yn agor.

Sul 31fed Awst – Diwrnod o weithredu yn erbyn adar angau. gwarchodigaeht a phlismona.

Llun 1af Medi – Diwrnod o weithredu yn erbyn llymder, torri budd-daliadau a dadfeddiant.

Maw 2il Medi – Diwrnod o weithredu Dim Ffiniau De Cymru.

Merch 3ydd Medi – Diwrnod o rannu sgiliau a hyfforddi ar gyfer gweithredu uniongurchol.

IAU 4ydd o FEDI – Gweithred Torfol Stop NATO er mwyn amharu ar yr uwchgynhadledd. Manylion pellach yn agosach at yr amser (drwy'r cysylltiadau isod). Croeso hefyd i weithredoedd grwpiau affinedd i helpu amharu ar yr uwchgynhadledd!

Gwen 5ed Medi – Gweithredoedd grwpiau affinedd yn erbyn cyfalafiaeth, y wladwriaeth a NATO; ymunwch gyda'ch cyfeillion a trefnwch gweithred eich hunain!

Bydd rhagor o fanylion ynglyn a'r holl ddigwyddiadau ar gael yn y gwersyll ac o:
Stop Nato Cymru a Anarchist Action Network

@anarchistaction 07440 192330 stopnatocymru [AT] riseup.net

Stop NATO Cymru and Anarchist Action Network
- e-mail: stopnatocymru@riseup.net
- Homepage: https://network23.org/stopnatocymru/ and https://www.anarchistaction.net/

Comments

Hide the following comment

More Details

29.08.2014 12:12

Stop NATO Cymru

Week of Action
Sat 30th Aug - Fri 5th Sep
Cardiff & Newport

All week: action camp at Tredegar Park near Newport, with gigs, workshops, skillshares.

Sat 30th Aug, 1pm meet at Civic Centre Car Park, Newport - Radical bloc will join demo against NATO in Newport.

Sun 31st Aug, 3pm at the Security Gates nearest to the Nye Bevan statue (west end of Queen Street, opposite the Castle), Cardiff- Action against securitisation and policing.

Mon 1st Sep, 1pm at The Cenotaph, Newport - Sabcat day of action against austerity, benefit cuts and evictions. B.Y.O.Catmasks.

Tue 2nd Sep, 12pm At Home office and Border Force in Cardiff (31-33 Newport Road) – No Borders S. Wales and Stop NATO Cymru Day of Action Against Racism, Prisons and Borders.

Wed 3rd Sep - Day of skillshares and action training at the camp.

Thu 4th Sep – Stop NATO mass action to disrupt the summit. Further details near the time (via contacts below). Affinity group actions to help disrupt the summit also welcome!

Fri 5th Sep - Affinity group actions against capitalism, the state and
NATO; get together with your mates and organise your own action.

More details of all events will be available at the camp, and from:
network23.org/stopnatocymru anarchistaction.net
@anarchistaction 07440 192330  stopnatocymru@riseup.net

Anarchist Action Network and Stop NATO Cymru
mail e-mail: stopnatocymru@riseup.net
- Homepage: www.anarcistaction.net