Skip to content or view screen version

Anti-Austerity Court Solidarity // Unoliaethllys Gwrth-Lymder

Cardiff Uncut | 22.07.2015 14:32 | Public sector cuts | Repression | Social Struggles | Wales

Video of the arrestes, content warning: Police brutality

 https://www.youtube.com/watch?v=DBoaeLb_ZZs

*Scroliwch lawr am y Gymraeg*

Time: 12.00pm
Date: Monday 27th July 2015
Location: Cardiff Crown Court
Address: Cathays Park, Cardiff, CF10 3PG

Demonstration to show solidarity with two facing serious charges after being violently attcked and arrested by police at an anti-cuts demonstration at a HSBC branch in Cardiff in May this year.

There will be a short solidarity demonstration outside the court from 12.00 pm on Monday the 27th of July 2015. Anti-repression and anti-austerity banners and well-wishers welcome.

URGENT WITNESS APPEAL:
***********************
Were you present at the Mayday demonstration and march in May 2015? Even if you think you didn’t see anything you may be able to provide useful defence evidence as to the nature of the day.
If you think you may be able to help please email:  bristoldefendantsolidarity@riseup.net

-------------------------------------------

Unoliaeth Llys Gwrth Lymder 27 o Orffennaf 2015

Amser: 12.00pm
Dyddiad: Llun 27 o Orffennaf 2015
Lleoliad: Llys y Goron Caerdydd
Cyfeiriad: Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3PG

Gwrthdystiad i ddangos unoliaeth gyda dau yn gwynebu cyhuddiadau difrifol ar ol cael eu hymosod arnyn nhw yn dreisgar a'u harestio gan yr Heddlu mewn gwrthdystiad gwrth-lymder mewn cangen HSBC yng Nghaerdydd mis Mai y flwyddyn yma.

Bydd gwrthdystiad unolaeth byr tu allan y llys o 12.00 pm ymlaen ar ddydd llun y 27 o Orffennaf 2015. Croeso i chi ddod a banneri gwrth-lymder a gwrth-orthrwm.

APEL AM DYSTION
***********************
Oeddet ti yn bresennol yn y brotest Calan Mai a'r orymdaith yn mis Mai 2015? Hyd yn oed os nad wyt yn meddwl dy fod wedi gweld unrhywbeth gallet ddarparu gwybodaeth defnyddiol am natur y dydd.
Os ysych yn credu eich bod medru helpu os gwelwch yn dda e-bostiwch:  bristoldefendantsolidarity@riseup.net

Cardiff Uncut