Skip to content or view screen version

Protest: Ble Mae'r Gymraeg yn ein Prifddinas? / Where is the Welsh?

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg | 19.07.2015 13:07 | Globalisation | Wales

Gwybodaeth am brotest yng Nghaerdydd - Upcoming language rights demo in Cardiff

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Mae'r arwyddion ar orsaf drenau newydd Heol y Frenhines yn esiampl arall o gorff mawr (Network Rail) yn diystyru’r Gymraeg er gwaethaf y deddfwriaeth sydd yn bodoli i sicrhau ei statws.

Mae rhaid i ni ddangos na wnawn ni fodloni ar statws is i'r Gymraeg nag i'r Saesneg yng Nghymru.

Ymunwch â Chell Caerdydd Chymdeithas yr Iaith i unioni'r sefyllfa yma!

Bydd y brotest yn dechrau am 12:00 o flaen gorsaf drenau Heol y Frenhines, Caerdydd ar dydd Sadwrn 25/7/15. Bydd siaradwyr a chanu. Dewch â phlacardiau a baneri!
-----------------------------------
Where is the Welsh in our Capital City?

The signage on the new Cardiff Queen Street station is yet another example of a large body (Network Rail) ignoring the Welsh language despite the legislation in place that is supposed to guarantee its status.

We must show that we won't stand for the Welsh language being treated less favourably than the English language in Wales.

Join Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Cell Caerdydd to make right this situation!

The protest will begin at 12:00 noon in front of Queen Street railway station, Cardiff on Saturday the 25/7/15.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
- e-mail: de@cymdeithas.org
- Homepage: www.cymdeithas.cymru

Comments

Display the following 2 comments

  1. What are you planning to do? — Mike Novack
  2. Photo // Llun! — (A)