Skip to content or view screen version

Hidden Article

This posting has been hidden because it breaches the Indymedia UK (IMC UK) Editorial Guidelines.

IMC UK is an interactive site offering inclusive participation. All postings to the open publishing newswire are the responsibility of the individual authors and not of IMC UK. Although IMC UK volunteers attempt to ensure accuracy of the newswire, they take no responsibility legal or otherwise for the contents of the open publishing site. Mention of external web sites or services is for information purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation.

Olga Kurylenko Olga Kurylenko

anon@indymedia.org (asdas) | 12.11.2012 17:01

Olga Kurylenko
Olga Kurylenko
Olga Kurylenko
Olga Kurylenko

Olga Kurylenko Rodin düşünce adamıdır ve eline matkap çekiç alıp hiç taş ya da mermer yontmamıştır. O tasarlamış ve araştırmıştır. (Örneğin, Balzac heykeli için 6 yıl araştırma yapmıştır). Antika eser ve belge toplamış, sürekli çizim yapmış, sonra ulaştığı sentezi, üç boyutlu kilden, alçıdan yaratmıştır. Taşı yontmak, mermeri işlemek, bronzu dökmek atölyede çalışanların işidir. Her eserini farklı boyutlarda, farklı ölçeklerde gerçekleştirdiği gibi, bunlar üzerine çeşitlemeler uygulamıştır. "Parçaları ayrıştırmaya, yeniden birleştirmeye çalışıyorum, prova yapan bir terzi gibi..." der. Olga Kurylenko Rodin'in yaptıkları şöyle sıralanabilir: Heykel sanatını Akademizm'den kurtarmıştır. Heykeli süslemelerden arındırmıştır. Anıtsallığın yerine insancıllığı yeğlemiştir. Heykele dramatik gerilimi katması, insan traje


anon@indymedia.org (asdas)
- http://nottingham.indymedia.org.uk/articles/3059