Skip to content or view screen version

Hidden Article

This posting has been hidden because it breaches the Indymedia UK (IMC UK) Editorial Guidelines.

IMC UK is an interactive site offering inclusive participation. All postings to the open publishing newswire are the responsibility of the individual authors and not of IMC UK. Although IMC UK volunteers attempt to ensure accuracy of the newswire, they take no responsibility legal or otherwise for the contents of the open publishing site. Mention of external web sites or services is for information purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation.

Webmaster forumu, domain, hosting ve sunucu tavsiyelerim

Webmaster forumu | 02.11.2012 18:10 | Ecology | Indymedia | Birmingham | Sheffield

Hiçbir şey bugün mülkiyeti dışında WebmasterWorld ile değişiyor. Forum yazılımı artık, yeni reklam ya da bildiğim kadarıyla, gidiyor, hiçbir Moderatörler ya da yöneticileri Haberler ayrılıyor.

Hiçbir şey bugün mülkiyeti dışında WebmasterWorld ile değişiyor. Forum yazılımı artık, yeni reklam ya da bildiğim kadarıyla, gidiyor, hiçbir Moderatörler ya da yöneticileri Haberler ayrılıyor.

Jim Boykin told beni bu toplulukların topluma geri vermek için satın alıyor. O başarılı bir iş ve o çok bu forumlardan öğrendim ve bu teşekkür etmek onun yolu olduğunu söyledi. Daha fazla onun akılcı kendi blogunda bu forumları alış.

Cre8asite forumları devralma ile aynıydı ve geliştirici döken devralma inanıyorum. Kim Cre8asite Forumlar hala çalışıyor, ancak şimdi Internet pazarlama ninjaları tarafından istihdam edilmektedir. Kim ile konuştum ve o zamankinden daha mutlu. Internet pazarlama Ninjas orignal kurucusu seo Chat, Darrin Ward geri seo sohbet için gelip o forum kurşun, işe biliyorum. Tam daire onun için geldi bu yüzden Darrin forum yıl geliştirici dökmek için önce sattı.

Webmaster forumu
- Homepage: http://www.webmasterforumudomainhostingvesunucutavsiyelerim.3ay.org/