Skip to content or view screen version

Hidden Article

This posting has been hidden because it breaches the Indymedia UK (IMC UK) Editorial Guidelines.

IMC UK is an interactive site offering inclusive participation. All postings to the open publishing newswire are the responsibility of the individual authors and not of IMC UK. Although IMC UK volunteers attempt to ensure accuracy of the newswire, they take no responsibility legal or otherwise for the contents of the open publishing site. Mention of external web sites or services is for information purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır ?

aöf | 16.08.2012 16:22 | Anti-racism | South Coast

AÖF Bürolarından veya
Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler

Açık Öğretim Fakültesi, AÖF Sınava giriş belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmez. Bu nedenle öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerini sınav gününden 10 gün önce şu yollardan alabilirler:

AÖF Bürolarından veya
Açıköğretim Fakültesi Dönemlik-Kredili Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden,

Yıllık sistemde öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler aofburo.anadolu.edu.tr adresinden,


Kaynak:  http://www.gribilge.com/2012/07/aof-sinav-giris-belgesi-nasil-alinir

aöf
- Homepage: http://www.gribilge.com/2012/07/aof-sinav-giris-belgesi-nasil-alinir