Skip to content or view screen version

Vigil and protest against the Israeli invasion of Gaza,in wrexham north wales

No Borders North Wales | 05.01.2009 10:31 | Sheffield | South Coast

Vigil and protest against the Israeli invasion of Gaza

Saturday, 10 January

Midday, Queens Square, Wrexham

Vigil and protest against the Israeli invasion of Gaza

Bring placards and banners to show your feelings.

Please pass this on.

Dydd Sadwrn, Ionawr 10

Ganol dydd, Sgwar y Frenhines,Wrecsam

Protest yn erbyn ymosodiad Israel ar Gaza

Dewch a baneri a phlacardiau i ddangos eich teimladau.

Rhowch wybod i bawb.

More information from  http://electronicIntifada.net


No borders north wales


No Borders North Wales